MIG/Mag-Welding / MIG/Mag-Svetsning

migmag

MIG/MAG-svetsen är idag mycket vanlig bland verkstäder och hobbysvetsare. Den är enkel att lära sig och ger snabbt ett bra svetsresultat. MIG/MAG-svetsen finns i ett flertal varianter, allt från stora verkstadsaggregat till billiga hobbyaggregat. Den används till godstjocklek från 0,5 mm och grövre.

MIG/MAG-svetsen består av ett strömaggregat, skyddsgasflaska och ett trådmatarverk som innehåller tillsatsmaterialet. Materialet kan bestå av t.ex. stål, rostfritt eller aluminium. Och byts genom att skifta trådrulle.

Svetsningen utförs enligt följande princip: En homogen svetstråd matas från en rulle på matarverket fram till svetspistolen där tråden tillförs ström, en ljusbåge uppstår och smälter svetstråden i samma takt som den matas fram. Samtidigt som tråden matas fram strömmar skyddsgasen ut ur svetshandtaget och skyddar smältan från luftens föroreningar.


Svetsningen kan utföras med tre olika ljusbågar:

* Kortbåge
* Spraybåge
* Blandbåge

Kortbåge är den vanligaste metoden och lämpar sig för material från 0,5 – 5 mm. Den ger en liten inträngning i godset. Den kan användas även till grövre material om en V-fog först anordnas, därefter fylls fogen med flera strängar.

Spraybåge används till material över 5 mm och endast i horisontalläge. Den ger en stor inträngning i godset och används endast på verkstäder med stora aggregat, som klarar 300 Amp strömförbrukning eller mer.

Blandbågen ligger mellan kortbågen och spraybågen och är mindre förekommande.


Ofta hör man hobbysvetsaren säga att han har en MIG-svets när han istället använder en MAG-svets. Namnet beror på vilken skyddsgas som används. Följande gäller:

M = metal
I = inert (ädelgas)
G = gas

M = metal
A = active (ej ädelgas)
G = gas

Ädelgasen används till rostfritt, aluminium, koppar och titan. Den ingår ingen kemisk förening med grundmaterialet. Ej ädelgas används till olegerade (ex. vanlig plåt), legerade stål och rostfritt.


SKYDDSGASER

MISON = Ädelgas, används till aluminium, koppar, titan och nickel.

MISON 25 = Ej ädelgas, används till olegerade och legerade stål.

Till rostfritt material används både ädel och icke ädelgas beroende på materialets sammansättning.

MISON Ar = Ädelgas
MISON 2He = Ej ädelgas

Det är viktigt för både svetsresultatet och ekonomin att rätt skyddsgas används. Använd aldrig ädelgas till olegerade och legerade stål.


Vid TIG och MIG/MAG svetsning kan farliga gaser och strålning uppstå. Rådfråga därför gasleverantören vilka skyddsåtgärder som skall vidtagas.

Copyright Tenico 1998