DRO’s finally installed

Så äntligen är Digitalerna installerade på min Aciera.. Det tog typ 5 veckor och i praktiken kanske 16 timmar.. Men klart värt det. Nu får man mätning i alla axlar och slipper stå där o svära med skjutmåttet. 5 tusendelars repeterbarhet är helt ok, betyder i praktiken 1 hundradel dock upptäckte jag rätt snabbt. Dessa behöver kalibreras på ngt vänster..