Härdugn – stomme

Här e början på stommen till min härdugn.. denna har gjorts stor nog för ja ska kunna även värmebhandla aluminium detaljer på sikt.