Er32 chuck plus ett set med hylsor

Så då kom den alternativa chucken. Tanken e att svarva ner en del av 20mm axeln till 16mm så den sitter i en 20mm w20 som går över till 16mm högre upp i hylsan.

20121001-100934.jpg