SM i rambygge.

Ni anar inte hur mkt tid det går åt till att mäta in en ram. Det är höjdled, sidled, längdledes, kryssmätningar, krysstagningar, kontrollmätningar, e allt lodrätt? rostrensning, punktning, riktning, skärning, svetsa igen.. igen skära upp göra om och ja te slut komma till en punkt där allting stämmer.. alla kontrollmätningar är “rätt” och ramen sitter ihop med 3mm stål plattor och seriöst fogning.