Den nya utväxlingen..

Så då dök den upp.. 3.23:1 utväxlinge från Richmond Gear.

Utväxlingen är körd av ett Nascar team under en helg, men sedan magnafluxad, och ytbehandlad därefter och såld igen. Till en trevlig herre i Norrköping vid namn Magnus Asp.. som senare sålde den till mig.. (WIN!).

Så nu en kanske inte helt korrekt utväxling för min motor men en mer ekonomisk och mer fart utväxling. =)